/ Sofia Photo Agency, архив
Минималната работна заплата да не се облага с данък общ доход, а заплатите на учителите да бъдат повишени с 25% през следващата година - това са част от предложенията на КНСБ към управленската програма на правителството. Синдикатът предлага и поправка в Кодекса на труда, която да препоръчва твърда част в заплатата на работника, не по-малка от 80% от целия й размер, и добавки, които да не надвишават 20%.

Българите остават най-ниско платените в целия ЕС

КНСБ поднови искането си да се въведе необлагаем минимум за размера на минималната работна заплата, която в момента е 460 лева, а от 2018 г. трябва да стане 510 лева. Другите искания в сферата на финансите са за въвеждане на данък от 1% върху финансовите трансакции и повишаване на данъка върху приходите от дивиденти от 5 на 10%.

Кои са държавите от ЕС с най-висока минимална работна заплата (ВИДЕО)
 
Във връзка с приоритета "Образование" на кабинета "Борисов 3" от конфедерацията настояват в Бюджет 2018 да се предвиди увеличение на заплатите с 25%, а детските градини и училищата да бъдат финансирани диференцирано в зависимост от наличието на деца от уязвимите групи.
 
Синдикатът настоява за ускорено увеличение на пенсиите чрез повишаване на тежестта на всяка година стаж, като още от догодина процентът на тежест да се вдигне от 1,1 на 1,2 и да достигне 1,5 през 2024 г.

МВФ: Финансовата система в България е стабилна
 
И още две идеи на КНСБ - в кодекса на труда да се запише препоръката за отношението между твърдата и плаващата част на работната заплата трябва да е 80 към 20%, а правителството да повиши минималните размери на добавките за нощен труд и за времето, в което работникът е на разположение. Сега те са 25 ст. и 10 ст. на час, като тези размери не са променяни от 10 години.