Управителен комитет ще подпомага модернизацията на центъра на Бургас
Управителен комитет ще подпомага модернизацията на центъра на Бургас / снимка: Sofia Photo Agency

Правителството създаде Управителен комитет, който ще подпомага модернизирането на централната градска част на Бургас. Негов председател е министърът на транспорта Петър Мутафчиев.

Управителният комитет ще координира и контролира изпълнението на дейностите по изграждането на зоната, свързани с прединвестиционното проучване, проектирането на съоръженията, прилежащата транспортна, гранична и митническа инфраструктура, схемите за финансиране на всички етапи от изпълнението на проекта.

Зоната за обществен достъп на транспортен възел морска гара, ж. п. гара и автогара – Бургас беше обявена от правителството в началото на годината за обект с национално значение. Реализирането на проекта ще съдейства за увеличаване на броя, видовете и качеството на услугите, предлагани на гражданите и гостите на община Бургас – митнически, гранични, агентски, брокерски, куриерски, пощенски, финансови и културно-развлекателни дейности.

Целта е Пристанище Бургас да стане предпочитано инфраструктурно съоръжение за транзитни товари и логистичен транспортен център от трансевропейските транспортни коридори. Друга основна задача е осигуряването на конкурентни условия за предлаганите пристанищни услуги, модернизация на инфраструктурата и развитие на туризма в региона. Ще бъде подпомогната и общината в намерението й за преструктуриране и модернизация на централната градска част на Бургас.

Очаква се изграждането на проекта да приключи през 2014 г. Финансирането ще бъде осигурено със собствени средства на ДП „Пристанищна инфраструктура" и НК „Железопътна инфраструктура", по ОП „Регионално развитие" и с инвестиционен заем.