Трейс Груп Холд с приз от Камарата на строителите
Трейс Груп Холд с приз от Камарата на строителите / netinfo
Трейс Груп Холд АД получи сребърен приз за най-добра строителна практика през 2006 г. в категория "Големи фирми" от класацията "ТОП 50+" на Камарата на строителите в България. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов и председателят на Камарата на строителите в България инж. Симеон Пешов връчкиха наградата - статуетка „Колоната на Омуртаг” и сертификат, с валидност една година. В класацията компаниите се оценяват по качествени и количествени показатели като нетни приходи от продажби, рентабилност на продажбите, обем нетни приходи от продажби на заето лице, изпълнени договори и др.

В деня на получаване на приза компанията направи и IPO (първично публично предлагане). То приключи с 1479.6837 пъти презаписване, сочат данните, оповестени от мениджъра на емисията „Сомони файненшъл Брокеридж”. Първичното публично предлагане вече е на фаза уточняване на окончателното класиране на заявките.

За да разбере каква част от поръчката му ще бъде удовлетворена, всеки инвеститор трябва да умножи броя на заявените акции по коефициента на презаписване 0.000676. Това означава, че максималния брой акции, които може да получи един инвеститор е 135 акции (в случай че е заявил за записване цялата емисия). Методът на пропорционално разпределение при фиксирана цена на акциите бе избран, за да осигури равнопоставеност на всички инвеститори. В началото на декември 2007 г. може да се очаква излизането на пазара на акциите и старта на вторичното им търгуване.

Трейс Груп Холд АД ще увеличи капиталът си от 2млн. лв. на 2.2 млн. лв. Новите средства ще осигурят външно финансиране за растежа на компанията.