Столична община: Нямаме нарушения при обществените поръчки
Столична община: Нямаме нарушения при обществените поръчки / снимка: Sofia Photo Agency

В своите регулярни и планови проверки Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и дирекция „Вътрешен одит” при Столична община не са открили данни, които да поставят под съмнение законосъобразността и правилността на организацията при провеждане на обществените поръчки от общината, съобщават от СО.

Независимо от факта, че нарушения в проверяваните периоди не са констатирани, днес кметът на София Бойко Борисов изпрати писмо до директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което настоява агенцията да извърши нарочна тематична проверка на всички, проведени от Столична община обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, за последните три години.