Ще предлагат единен подход за стопанисването на спортните обекти
Ще предлагат единен подход за стопанисването на спортните обекти / netinfo

Модернизацията, стопанисването и управлението на спортните обекти и съоръжения в страната да става по начин, който да защитава обществения интерес при ползването им. Това е основната идея на създадената от премиера Сергей Станишев работна група, която в 8-месечен срок трябва да предложи на правителството единен подход за стопанисването им.

Нейни членове са заместник-министрите на вътрешните работи Камен Пенков и Раиф Мустафа, експерти от държавната администрация, както и заместник областния управител на София Сталин Генадиев. Председател на работната група е съветникът на министъра на регионалното развитие и благоустройството Валентина Гайдарова.

За консултации и участие в работата по подготвянето на условията ще бъдат канени и представители на спортните организации. Експертите трябва да изготвят списък на спортните обекти и обектите за социален туризъм, както и информация за разпоредителните сделки, договорите за наем, извършените ремонти и подобрения след изграждането им.

Работната група ще изготви и предложи критерии, на които трябва да отговарят спортните обекти, които ще бъдат включени в списъка на предвидените за изграждане и експлоатация чрез публично частно партньорство.