Представят Кодекса за корпоративно управление
Представят Кодекса за корпоративно управление / netinfo

Кодексът за корпоративно управление ще бъде представен официално. В продължение на една година по него работиха представители на академичните среди, бизнес организациите, неправителственият сектор, фондовата борса, Комисията за финансов надзор.

Кодексът е стандарт за добра практика и средство за общуване между бизнеса от различните страни. Той е съобразен с нормативната уредба, без да я повтаря и препоръчва на компаниите как да прилагат добрите практики и правила на корпоративно управление.