Представят годишно изследване на Кофас за рискови сектори
Представят годишно изследване на Кофас за рискови сектори / netinfo

Годишното изследване на международната компания за управление на кредитния риск Кофас България ще представи отговора на въпроса: Увеличили ли са се фалитите на български фирми през 2007 година и кои са най-рисковите сектори за правене на бизнес у нас.