Предлагат 37 мерки за справяне с младежката безработица
Предлагат 37 мерки за справяне с младежката безработица / снимка: БГНЕС
Предлагат 37 мерки за справяне с младежката безработица
68038
Предлагат 37 мерки за справяне с младежката безработица
  • Предлагат 37 мерки за справяне с младежката безработица

Безработни младежи, които до четвъртия месец след завършване на средно или висше образование, не могат да започнат стаж или работа, да имат право на социално подпомагане за 4 месеца, в размер на 50 процента от минималната работна заплата. Това е една от 37-те мерки за справяне с младежката безработица, предложени от Икономическия и социален съвет.

Мерките ще бъдат представени на правителството във връзка с подготовката на плана за действие по Младежката гаранция, чрез която през следващите 2 години страната ни ще може да получи 100 милиона евро за обучение и заетост на младежите. От съвета предлагат също Младежката гаранция да обхване младите хора до 30 години, а не само тези до 24 години.

Специална програма за овладяване на българския език и стратегия за чуждоезиково обучение от ранна детска възраст са сред мерките, насочени към реформа на образователната система, в предложението на Икономическия и социален съвет. От друга страна са нужни стимули за работодателите да наемат младежи като стажанти или чираци, с ясни условия за вида на работата. Ако това не може да стане до 4 месеца след завършване на образованието, младежите да имат право на социални помощи, но под условие, обясни председателят на съвета Лалко Дулевски. „При условие че посещава подходящи за него целеви курсове за обучение, квалификация или други форми, с които придобива занаят", каза той.

Единствената у нас система за оценка на компетенциите "My Competence" да стане национална, е друга предлагана мярка, обясни Пламен Димитров, лидер на КНСБ и член на съвета. "И чрез нея всеки млад човек да може да се чекира, да види къде и колко, какви знания и компетенции са нужни за едно или друго работно място, той има ли ги или ги няма и по този начин да се подпомогне процесът на кариерното ориентиране", каза Димитров.

Той припомни, че от догодина се отварят много чуждестранни трудови пазари и има опасност от изтичане на българската младежка работна ръка.