Подготвят предложения за опростяване на над 700 услуги за бизнеса

/ БГНЕС
По проект "Трансформация на модела на административното обслужване", финансиран с европейски средства, се очаква за над 700 услуги за бизнеса да има предложения за опростяване, съобщи на пресконференция в Министерския съвет Красимир Божанов, директор на дирекция "Модернизация на администрацията", Администрация на МС.
 

БГНЕС


Проектът е на стойност по-малко от 5 млн. лева. Той е започнал в началото на 2016 г. и до края на юни т.г. ще приключи. Божанов отбеляза, че около 60% от всички взаимодействия с държавната администрация са свързани с т.нар. удостоверителни услуги, за което биват използвани десетки милиони човекочасове.
 
Администрацията изисква от потребителите да й предоставят информация, която е налична в нейните структури, вместо да я получава по служебен път, посочи той и изтъкна, че резултатите от проекта ще са база за следващите стъпки в процеса на намаляване на административната тежест в страната.
 

БГНЕС


Теодора Дачева, зам. изпълнителен директор на Националното сдружение на общините, което е партньор по проекта, каза, че са били анализирани 20 най-често предоставяни от общините услуги с идея те да се унифицират и стандартизират. Анализира се възможността за уеднаквяване на цените на административните услуги във всички общини, което обаче по думите на Дачева, ще стане трудно. Има и разминавания по отношение на сроковете за изпълнение на услугата в различните общини.
 
Според Дачева този проблем може да се реши, ако на централно ниво се постави максимален срок - например пет работни дни, като така няма да може те да се удължават до безкрайност.
 
В рамките на проекта се разработва и информационен сайт, от който ще се вижда кои услуги могат по служебен път да се предоставят и ще може да подаваме сигнали, ако ни искат документи при възможност услугата да стане по служебен път.
 

БГНЕС


Очаква се пилотно информационна системата да бъде внедрена в 50 администрации, които ще предоставят административни услуги по служебен път на бизнеса и хората.
По проекта се прави и анализ на над 12 000 регистъра, водени в администрацията, с идеята някои от тях да отпаднат, други да се обединят, а най-голямата група да се централизират.
 
От Фондация за реформа в местното самоуправление, която също е партньор на проекта, анализират възможностите на въвеждане на услуги на принципа "епизоди от живота" и "бизнес събития". Целта е да се групират отделните административни услуги, част от тези епизоди, в една. Например - при "епизод раждане", Националният осигурителен институт да администрира целия процес на изваждане на необходимите документи. Друго предложение е при "епизод издаването на свидетелство за управление на кола" администратор да е обучаващата фирма.
 
БТА