Подаваме заявки за патент по интернет и по пощата
Подаваме заявки за патент по интернет и по пощата / снимка: Sofia Photo Agency

Заявката за патент в Патентно ведомство ще може да се подава директно по пощата или по имейл, предвижда приетата от кабинета Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патент.

Когато заявката е подадена по този начин, материалите по нея ще се считат за получени, ако качеството им позволява да се прочете заявлението за издаване на патент с идентификационните данни на заявителя и описанието на изобретението. С подзаконовата нормативна база се уреждат правилата и за подаване в Патентното ведомство за заявки за патенти за изобретения.

Заявлението за издаване на патент ще бъде по образец на Патентното ведомство и трябва да съдържа наименование на изобретението, данни за заявителя и други подробности.