От 1 януари 2017 г. минималната работна заплата е 460 лв.
От 1 януари 2017 г. минималната работна заплата е 460 лв. / ThinkStock/Getty Images

От 1 януари 2017 г. минималната работна заплата е 460 лв. С правителствено постановление размерът й е увеличен с 9,5 на сто спрямо миналата година, съобщи пресслужбата на кабинета.

Последно заседани на кабинета "Борисов" 2: Гласуват увеличаването на минималната заплата

С повишаването ще се мотивират търсещите работа и ще се гарантира по-добро задоволяване на потребностите на наетите на минимална работна заплата и техните семейства. С промяната се очаква да бъде намален и рискът от бедност сред работещите.

За повишаването на минималната работна заплата способства икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличението на броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

КНСБ пресметна: Икономиката позволява със 100 лева по-висока заплата за всеки

От 1 януари минималната работна часова ставка е 2,78 лв.

С друго постановление правителството определи размера на линията на бедност за страната за 2017 г. Тя ще бъде 314 лв., което е с 14 лв. повече в сравнение с миналата година.

Линията на бедност се определя на база на методика, утвърдена от Министерския съвет. Показателят се изчислява в зависимост от данните в изследването "Наблюдение на домакинските бюджети", което се прави ежегодно от Националния статистически институт.

По-богати или по-бедни ще сме през 2017-а?

Линията на бедност се използва като параметър при формирането на социалната политика в областта на доходите и жизненото равнище.

Постановленията са приети след проведено обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Източник: БТА