Нужни са поне още 15 години за сформиране на средна класа у нас
Нужни са поне още 15 години за сформиране на средна класа у нас / netinfo

Вероятно поне още 15 години здрава работа ще са необходими на България, за да сформира средна класа в страната, съизмерима с европейските критерии. България е член на ЕС, но средна класа няма, тъй като европейските и световните измерения за средното съсловие са много далеч от българските параметри.

Това становище изрази председателят на Националната занаятчийска камара Рангел Чолаков на Седмото годишно заседание на Консултативния съвет към Бюрото за подпомагане на средното съсловие на Балканите.

Според заместник-председателя на Българската стопанска камара Георги Шиваров фактът, че сто процента от броя на предприятията в България са малки и средни, е добра предпоставка за създаването на средна класа, но не е достатъчно условие за повишаване на конкурентноспособността на българската икономика.

Според него за привличането на стратегически инвеститори, които да използват българската индустрия като подизпълнители, ще са необходими стимули за окрупняване на индустрията ни. Чрез индустриалното си развитие страната би преодоляла външнотърговски дефицит и би трансформирала индустрията си, която сега е главно преработваща ресурси внесени от чужбина.

Посланикът на Германия Михаел Гайер посочи, че икономическата мощ и бъдещето на България зависи от средното съсловие на страната.