Ниска активност на играчите доведе до спад на индексите на БФБ
Ниска активност на играчите доведе до спад на индексите на БФБ / netinfo

Първата за тази седмица търговска сесия на Българската фондова борса премина вяло. Оборотът днес е едва 1.423 млн. лв. Повечето ликвидни позиции записаха спад в цените си, като това се отрази негативно на индексите.

И четирите измерителя на БФБ-София са оцветени в червено. SOFIX пада с 0.225 до 1 035.67 пункта. С 0.76% се понижава и стойността на BG-40 до 256.07 пункта. АДСИЦ индексът BGREIT загуби 0.57% до 87.06 пункта, а BGTR30 е надолу с 0.40% до 672.16 пункта.

За спадът на тесния измерител влияние оказа понижение в цената на книжата на Албена, Българо-американска кредитна банка, Централна кооперативна банка и други.

Книжата на курортния комплекс поевтиняха с 4.11% до средна цена от 67.12 лв. при прехвърлени 27 лота.

С 4.10% падна пазарната оценка на БАКБ. Средната цена, на която се прехвърлиха 565 акции, бе 57 лв. Другата финансова институция – ЦКБ понижи стойността си с 2.50% до 3.75 лв. По позицията се прехвърлиха 13 097 ценни книжа.

Книжата на ЕМКА днес поевтиняха с 2.85% до 3.89 лв. при изтъргувани 3 046 акции. Тези на Холдинг Варна А са надолу със 7.53% до 22.10 лв. Спадът в цената на акциите на тези дружества се отрази негативно и на широкообхватния измерител.

Най-ликвидни днес са книжата на Монбат. Общо 24 714 смениха собственика си на средна цена от 11.50 лв., което е повишение с 3.75% спрямо предходната сесия.

По-големи обеми се прехвърлиха и по позициите на Първа Инвестиционна Банка и Еврохолд България. Изтъргуваха се над 16 хил. акции на ПИБ, като цената остана без промяна на ниво от 5.80 лв. Инвеститорски интерес към 12 079 лота на Еврохолд България повиши цената с 0.06% до 4.85 лв.

Добре премина сесията и за книжата на Доверие обединен холдинг. Пазарната капитализация на компанията скочи с 6.14%, а средната цена, на която се търгуваха книжата бе 6.05 лв.

С ръст се търгуваха още книжата на Проучване и добив на нефт и газ, Кораборемонтен завод Одесос, Оловно цинков комплекс, Холдинг Пътища и други.

Акция на деня

Интересна бе търговията с книжата на Декотекс. Собственика си смениха 46 727 акции на средна цена от 1.10 лв., като сделки се сключваха и на цена от 1.15 лв. Това е повишение с 4.76%.

DarikFinance.bg