МС обсъжда промени в Закона за морските пространства
МС обсъжда промени в Закона за морските пространства / netinfo

На редовното си заседание предстои Министерският съвет да разгледа промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата.

Целта е пълното въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива на Европейския парламент относно замърсяване от кораби и налагане на санкции при нарушения и мерки за укрепване на наказателно-правната рамка за прилагане на законите срещу замърсяването от корабите.

Предлага се заличаването на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД като пристанище за обществен транспорт с регионално значение. Законопроектът предвижда и пристанищата в Созопол и Несебър да бъдат включени в списъка на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, поради голямата си обществена значимост, като важни туристически центрове.