МОСВ: Стартира схемата за търговия с емисии на парникови газове
МОСВ: Стартира схемата за търговия с емисии на парникови газове / netinfo

Стартира схемата за търговия с емисии на парникови газове у нас след като ЕК одобри Националния план за разпределение на квотите емисии за 2007 година, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Становището на ЕК е получено днес в МОСВ. То изисква в регистъра да бъдат отчетени само емисиите на предприятията с представени верифицирани доклади за работата си през 2007 г.

Преразпределението на квотите емисии в плана за 2007 година се наложи след решението на ЕК от октомври миналата година за намаляване на квотите емисии за България. Преразпределението беше направено на базата на верифицираните доклади емисии на предприятията, т.е. те получават толкова, колкото са заявили, че реално са изхвърлили в атмосферата в резултат на производството си. Този принцип беше определен от междуведомствена работна група, разработила плана и в който участваха представители на всички сектори на бизнеса, които попадат в обхвата на схемата за разпределение на квоти емисии парникови газове. Същият принцип е използван и при плана за 2008-2012 година.

След одобрението на плана за 2007 година от ЕК, българските предприятия могат да започнат да подават заявления за откриване на сметки в Националния регистър на емисиите, който е в Изпълнителната агенция по околна среда и да отчетат своите реални емисии за 2007 г. на основата на представените от тях верификационни доклади.

Становището на ЕК потвърждава съответствието на националния регистър с всички необходими изисквания.

В съответствие с решението на ЕК обаче "Кремиковци", Интертръст-Кърджали и още девет по-малки дружества няма да получат квоти емисии парникови газове, защото не са представили верифицирани доклади за емисиите си през 2007 година. Отделно от това, "Кремиковци" няма и комплексно разрешително, което не позволява издаването на разрешително за емисии парникови газове. Останалите девет дружества са ператори на малки инсталации за производство на керамика.