Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се е 420 лв.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се е 420 лв.
Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се е 420 лв. / снимка: Sofia Photo Agency

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се става 420 лв., а минималният за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв. Максимален размер на осигурителния доход е 2000 лв. Това предвижда Законът за държавното обществено осигуряване на тази година.

Хората, упражняващи моряшки професии, пък задължително се осигуряват изцяло за своя сметка върху избран месечен осигурителен доход между минималния и максималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се.

Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст за тази година е 136,08 лв.

Определя се за 2010 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 6 лв., и дневен максимален размер - 12 лв.