/ ThinkStock/Getty Images
КТ „Подкрепа” иска увеличаване на заплащането за нощен труд
97885
КТ „Подкрепа” иска увеличаване на заплащането за нощен труд
  • КТ „Подкрепа” иска увеличаване на заплащането за нощен труд
КТ „Подкрепа” настоява един час нощен труд да се заплаща по 2,55 лева допълнително вместо сегашните 25 стотинки надбавка на час към останалото възнаграждение. Според синдиката нощният труд трябва да бъде ограничен.

Около 400 000 българи системно полагат нощен труд. В определени случаи при договорка с работодателя допълнителното заплащане за работа през нощта е повече от 25 стотинки, като законодателството у нас не налага ограничения до какъв размер може то да достигне.

ГИТ напомня трудовите права при заминаване за работа в чужбина
 
Според Здравко Здравчев от КТ „Подкрепа” заплащането на нощния труд трябва да се увеличи с не по-малко от 5-6 процента от минималната заплата и да се ограничи като практика. "Излязоха много изследвания, които сочат за увеличената вредност на нощния труд. Вследствие на това Световната здравна организация (СЗО) предприе кампания за ограничаването му. Надяваме се увеличената ставка на заплащането на нощния труд да помогне и за възпиране на работодателите от полагане на такъв", коментира Здравчев.

Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал, изрази резерви към това предложение: “Заплащането на труда трябва да се договаря на ниво предприятие, в колективните трудови договори, при личното договаряне работодател-работник. Ние сме против продължаващите усилия за администриране на тези взаимоотношения”.

Трудовата инспекция: Нарушенията на работното време са сред основните в курортите