Комисията за пенсионните фондове в НС иска промени в законодателството
Комисията за пенсионните фондове в НС иска промени в законодателството / снимка: БГНЕС
Комисията за пенсионните фондове в НС иска промени в законодателството
81003
Комисията за пенсионните фондове в НС иска промени в законодателството
  • Комисията за пенсионните фондове в НС иска промени в законодателството

Временната анкетна комисия, която да проучи финансовото състояние на пенсионните фондове и ефективността на надзора върху тях, е внесла предложения за законодателни промени в Кодекса за социално осигуряване.

Председателят й Корнелия Нинова обясни, че от комисията предлагат вместо всяка година до края на месец март да се обявява доходността на фондовете, то това да се случва всяко тримесечие до 20-то число на четвъртия месец.

Нинова посочи, че вторият ангажимент на депутатите е бил да оставят в партидите на хората повече средства. „Това постигаме, като предлагаме намаляване на таксите, които фондовете събират", обясни тя. Досега фондовете събират три такси. Едната е на всяка осигурителна вноска до 5 процента. Сега се предлага на всяка осигурителна вноска да има намаление, което е разпределено в години, но в крайна сметка стават 3.75 процента. Втората такса е така наречената инвестиционна такса. Досега тя беше до 1 на сто. Предложението е да бъде намалена също поетапно в годините и да стане до 0.75 на сто. Третата такса е 20 лева при прехвърляне на вноската от един фонд в друг. Предложението е тази такса изобщо да отпадне.

Третата цел, която са си поставили от комисията, е да има по-добър и по-силен контрол върху частните пенсионни фондове, да се изчистят всички съмнения за сделки със свързани лица. Затова от комисията предлагат разширяване на понятието свързани лица.