Какви са констатациите на ЕК в доклад за напредъка на България
Какви са констатациите на ЕК в доклад за напредъка на България / Guliver/Getty Images

Дългосрочната безработица в България продължава да расте, като несъответствието между потребностите на пазара на труда и уменията на хората затрудняват възстановяването на икономическия растеж. Това е една от констатациите в доклад на Еврокомисията в за напредъка на страната.

Европейската комисия публикува Националните доклади за 2016 г. за напредъка на държавите членки в изпълнението на специфичните препоръки на Съвета на ЕС от 2015 година, съобщават от финансовото министерство.

За 18 страни, които са обект на процедурата по макроикономически дисбаланси, докладите включват задълбочени прегледи относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, като Австрия и Естония за първи път са предмет на такива прегледи.

През 2015 г. страната ни е постигнала известен напредък в адресирането на констатираните дисбаланси по отношение на финансовия сектор, пазара на труда и високата корпоративна задлъжнялост. Въпреки постигнатата през 2015 г. стабилизация на банковия сектор и възстановяването на доверието в него, все още предстои извършването на преглед на качеството на активите и на стрес тестове.

Юнкер е уверен, че мониторингът за България ще падне в неговия мандат

Намаляването на задлъжнялостта на корпоративния сектор протича бавно, което води до задържане на високи нива на задълженията по балансите на компаниите.
Повишаването на ефективността на процедурите по несъстоятелност представлява предизвикателство, тъй като законодателните промени са все още на подготвителен етап, констатира ЕК.

Съгласно използваните от ЕК категории за оценка на напредъка в изпълнението на специфичните препоръки, България е постигнала известен напредък в областта на фискалната политика, на банковия и небанковия финансов сектор, и на образованието, където с приемането на Закона за училищното образование се отчита значителен напредък.

Дончев: Икономиката ни не е в наркотична зависимост от еврофондовете

Като ограничен е оценен напредъкът в изпълнението на активните политики на пазара на труда и механизма за определянето на минималната работна заплата и на минималните социално-осигурителни прагове, и законодателната рамка по несъстоятелността.

В отговор на идентифицираните от Комисията рискове България ще предприеме необходимите действия и мерки на политиката, които ще бъдат представени в актуализацията на Националната програма за реформи за 2016 г. и в Конвергентната програма 2016-2019 г., съобщават от министерството.