Изоставаме с усвояването на европейски пари за биоземеделие
Изоставаме с усвояването на европейски пари за биоземеделие / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Едва 1 на сто от средствата, които ЕС предоставя, са усвоени до момента по мярка 214 „Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това коментира заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова, която откри семинар „БиоМания 2011 – Европа финансира биологичното земеделие". Агроекологичната мярка подпомага земеделските стопани в прехода от конвенционално към биоземеделие.

Този сектор на аграрната политика е много силно заложен за развитие и през новия програмен период на Общата селскостопанска политика на ЕС след 2013 година.

Заместник-министър Светлана Боянова обясни, че до момента са усвоени 8% от средствата по ос 2 на ПСРС. Боянова коментира мярка 214 „Агроекологични плащания" не се усвоява с нужните темпове и страната ни изоставя по получаване на европейски пари за биоземеделие.

Спроед Боянова не е добре една такава „истински зелена мярка" да не върви с този успех, с който би трябвало да върви. Освен това по думите й там са най-многото пари по програмата.

„Трябва да се напънем и да измислим нещо друго, ако трябва, ако ми предложите да сменим дизайна на цялата мярка, аз съм отворена да го направя. Нищо, че е в този програмен период. Така или иначе нищо не губим като цяло, единствено можем да спечелим, ако променим дизайна", каза тя.

Боянова подчерта, че според седмото искане за промяна на ПСРС е заложено 32 млн. евро да бъдат прехвърлени от мярката за агроекологични плащания към инвестиции в биологично земеделие, „но в стопанствата, а не под формата на компенсаторно плащане".