Издават комплексните разрешителни за действащи инсталации до 1 октомври
Издават комплексните разрешителни за действащи инсталации до 1 октомври / снимка: Sofia Photo Agency

До 30 септември тази година да бъдат издадени комплексните разрешителни за действащи инсталации, предвижда график, одобрен от министър Джевдет Чакъров. В писмо той информира за това Европейската комисия, съобщиха от МОСВ.

Графикът за ускорено изготвяне на комплексните разрешителни за инсталациите, за които издаването закъсня след срока 30 октомври миналата година, е разписан подробно по групи инсталации, в зависимост от сектора, в който те работят. Това са основно общински депа и предприятия от интензивното животновъдство. Този график е подробно представен в писмото на министър Чакъров до ЕК.