Информацията за наличие на негодно месо у нас още не е потвърдена
Информацията за наличие на негодно месо у нас още не е потвърдена / netinfo

Информацията, публикувана в гръцкия вестник „Етнос”, че в България има негодно за консумация месо, е неофициална, съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и продоволствието. От Националната ветеринарномедицинска служа са пуснали устно и писмено запитване до гръцките ветеринарни власти за мястото, откъдето е извършено товаренето на въпросния продукт, къде е установено наличието на 17,5 тона месо, какво е месото и коя е фирмата, извършила търговската операция (гръцка или българска). В случай, че се докаже, че фирмата е българска, НВМС ще извърши цялостна проверка.

Ако гръцките ветеринарни власти имат информация, че 2,5 тона от този продукт е реализирана в България, НВМС настоява да се посочи къде е разтоварен.

Генералният директор на НВМС доц. Жеко Байчев е разпоредил на всички директори на Регионалните ветеринарномедицински служби до края на работния ден да извършат проверки и ако имат данни за незаконно движение на въпросната суровина, да информират НВМС.

От НВМС уточняват, че между страните членки на ЕС търговията със суровини и храни от животински произход не се осъществява с ветеринарен сертификат, а с търговски документ, на който е записан номерът на фирмата производител и времето за производство. При наличие на такава информация НВМС може да извърши проверка чрез въведената система ТРЕЙСИ.