И приходите, и разходите на ДОО надвишават планираните към края на юни
И приходите, и разходите на ДОО надвишават планираните към края на юни / Sofia Photo Agency, архив

Приходите за държавното обществено осигуряване (ДОО) (без трансфери) към юни 2015 г. са 2331,7 млн. лв., което е 50,9 на сто изпълнение на плана за годината, съобщават от пресцентъра на НОИ.

Тези приходи са със 115,3 млн. лв. повече от заложеното в плана за първото шестмесечие, сочат данните от отчета за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО към юни 2015 г.

Разходите на ДОО за първото полугодие на 2015 г. възлизат на 4 744,1 млн. лв., което е с 44,8 млн. лв. повече от планирания им размер. В общата сума на разходите са отчетени изплатените през април 2015 г. еднократни допълнителни суми към пенсиите в общ размер на 49,2 млн. лв., които не са планирани в бюджета.

Разходите за пенсии в отчета са най-голямото перо и възлизат на 4 164,5 млн. лв. В тази сума са включени както разходите за пенсии, финансирани от ДОО и от републиканския бюджет, така и еднократно изплатените суми към пенсиите за април 2015 г. Отчетените разходи за пенсии са с 21,2 млн. лв. или 0,5 на сто над планираните.

Броят на пенсионерите към 30 юни 2015 г. е 2 177 216, с 2 766 по-малко спрямо същия период на 2014 г. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за м. юни е 313,39 лв. Спрямо м. юни 2014 г. тя е нараснала номинално с 12,80 лв. (4,3%), а реално за едногодишен период с 4,9 на сто.

За социални помощи и обезщетения през първото полугодие на 2015 г. са изразходвани 578,5 млн. лв., което е 50 на сто изпълнение на годишния план и с 25,9 млн. лв. повече от планираното.