Fitch понижи кредитния рейтинг на България, остава инвестиционен
Fitch понижи кредитния рейтинг на България, остава инвестиционен / netinfo

Агенцията Fitch Ratings понижи държавния рейтинг на България, Унгария, Казахстан и Румъния.

Агенцията понижава дългосрочния рейтинг на България в чужда валута от „ВВВ", отрицателна перспектива, на „ВВВ-„ (ВВВ минус), стабилна перспектива. Дългосрочният рейтинг в местна валута се променя от „ВВВ+", отрицателна перспектива, на „ВВВ„ стабилна перспектива. От Fitch потвърждават краткосрочния рейтинг в чужда валута на "F3", съобщават от Министерството на финансите.

Въпреки отчетеното намаление, присъденият от Fitch кредитен рейтинг на България остава в инвестиционен клас.

Като причина за намаляването на рейтинга на България от Fitch посочват намаляването на потоците външно финансиране, което може да доведе до свиване на вътрешното търсене.

Според експертите на Агенцията перспективата на България е стабилна. Това се дължи на добрия държавен баланс – големия фискален резерв. Реално нетните финансови задължения на правителството се равняват на нула.

Според Агенцията за кредитен рейтинг развиващите се европейски страни са най-уязвимия регион към влошаването на глобалната финансова и икономическа конюнктура. Като причина за това експертите посочват наличието на големи дефицити по текущата сметка и сравнително високи равнища на краткосрочен външен дълг. Това ги прави чувствителни към намалените капиталови потоци и потоците от финансовия пазар.