Еколози протестират пред Министерството на околната среда
Еколози протестират пред Министерството на околната среда / netinfo

Близо 30 представители на различни екоорганизации се събраха пред сградата на екоминистертвото. Те протестират срещу приемането на отчетите за съвместимост с Натура 2000 и общия устройствен план на Царево, които трябваше да се бъдат обсъдени днес от междуведомствената комисия към Висшия експертен съвет на министерството.

Исканията на протестиращите еколози са отчетите за Царево да бъдат върнати за преразглеждане. По думите им, ако планът бъде приет в сегашния му вид, природен парк „Странджа” ще бъде унищожен, а това ще е нарушение на европейските директиви. Те се заканиха, ако исканията им не бъдат удовлетворени, да се обърнат към родните съдебни институции и към Европейската комисия.

По разпореждане на министър Джевдет Чакъров заседанието на междуведомствената комисия към Висшия експертен екологичен съвет за обсъждане изменението на общия устройствен план на Царево, който трябваше да се състои на 22 юли, се отлага.

Причината е новопостъпили становища на научни институции и неправителствени организации, внесени в Министерството на околната среда и водите на 18 и 21 юли, в които научните информации за очакваното въздействие върху защитените зони се различава от информацията на възложителите.

Съгласно наредбата за извършване на оценки за съвместимост в екомрежата Натура 2000 в такива случаи е необходимо да се извършат допълнителни проучвания и анализи с цел изработване на комплексна и обективна цялостна оценка.

По-късно представители на Министерството на околната среда и водите ще представят позицията си по въпроса.