ЕК ще ни отнеме права по ФАР за над 600 млн. евро
ЕК ще ни отнеме права по ФАР за над 600 млн. евро / netinfo

ЕК ще отнеме правата на две български агенции да управляват еврофондове по програма ФАР. Това е записано в доклада за управлението на европейските пари в България, с който БНТ разполага. Става дума за Изпълнителната агенция ФАР в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и за Централното звено за финансиране и договаряне в Министерство на финансите. Общата засегната сума е над 600 милиона евро. В доклада на ЕК се казва още, че липсва воля за справяне с финансовите измами в България и че липсата на резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност предизвиква сериозна загриженост.

На девет страници ЕК разглежда усвояването на еврофондовете в България, започвайки с твърдението, че в България административният капацитет е слаб и че са налице сериозни съмнения за измами и конфликт на интереси при възлагането на поръчките. Най-сериозно е положението с програма ФАР, където Комисията пише, че ще оттегли решението, с което дава право Изпълнителна агенция ФАР в регионалното министерство и Централното звено за финансиране и договаряне във финансовото да сключват договори. Записана е и закана вече усвоените суми да бъдат преразгледани и евентуално изискани обратно от България. Общата засегната сума по ФАР е 610 милиона евро, от които 250 млн. евро още не са договорени.

В доклада са описани и спрените 100 милиона евро по програма САПАРД и 114 милиона евро по ИСПА и се казва, че през есента ще има решение дали да бъдат възобновени плащанията.

Причините за проблемите Комисията вижда в слабостта на администрацията и съдебната система. Разследванията на европейската служба за измами ОЛАФ установили, че българските магистрати имали навика да разделят големи дела на малки дела и така да затрудняват разследванията по тях. Има и често изтичане на поверителна информация със силни съмнения за намеса на организираната престъпност, пише още в доклада.

В заключенията си Комисията пише: Администрацията е с ниски заплати и е податлива на корупция, липсва воля за бързо справяне с финансовите измами, липсата на резултати в борбата с корупцията по високите етажи и организираната престъпност, предизвикват загриженост.

В текста има и предупреждение, че ако няма спешни действия, фондовете може да бъдат изгубени. Към България са отправени препоръки да не назначава висши чиновници при съмнения за конфликт на интереси, да засили проверките на място и одитите върху усвояването на европари, властите бързо да изискват пари обратно при нередности, по-често да се уведомява Комисията. Брюксел приветства назначаването и работата на вицепремиера Плугчиева и призовава България да направи така, че европарите да достигат до редовите граждани, без средствата да бъдат източвани от „корумпирани чиновници, свързани с организираната престъпност”!