Държавата плаща ДДС за внос на инвалидни колички
Държавата плаща ДДС за внос на инвалидни колички / снимка: Sofia Photo Agency

Правителството разпореди министърът на финансите да прехвърли 6 млн. лв. от централния бюджет за тази година на Министерството на треда и социалната политика. С тези средства ще се покрият разходите за ДДС при вноса на помощни средства за хората с увреждания, който не е освободен от плащането на данъка.

По бюджета на социалното ведомство за тази година са заложени 30,3 млн. лв. за целеви помощи и облекчения за покупки и ремонт на помощните средства за хората с увреждания.

Действащият Закон за ДДС е хармонизиран с изискванията на европейските директиви и предвижда начисляването на данъка върху приспособленията, използвани от хората с увреждания, уточняват от Министерски съвет.