Четири фирми в Сливенско използват вредни за озоновия слой вещества
Четири фирми в Сливенско използват вредни за озоновия слой вещества / netinfo

Четири сервиза за хладилна и климатична техника в област Сливен използват вещества, нарушаващи озоновия слой, констатираха експерти от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора. Установени са нарушения на еврорегламенти за веществата, нарушаващи озоновия слой.

Нарушения са установени и при три фирми от Ямболска област и една от Старозагорско.

На нарушителите са дадени предписания да преустановят пускането на пазара и използването на посочените фреони. Проверките на операторите, използващи озоноразрушаващи вещества, продължават.