Чакъров забрани строежа в района на Иракли-Емине за още една година
Чакъров забрани строежа в района на Иракли-Емине за още една година / netinfo

С още една година ще бъде удължен срокът на заповедта за забрана на различни видове дейности, включително и за строителство в района на Иракли-Емине. Такава заповед е издал министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров, съобщиха от екоминистерството. Заповедта засяга територии от близо 38 000 дка. Така районът остава под забранителни режими вече трета година.

Мотивите на министър Чакъров да удължи срока на заповедта, който изтича на 14 август, са че тези територии попадат в обхвата на две зони от НАТУРА 2000 – защитена зона „Емине” за опазване на дивите птици и защитена зона „Емине - Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Целта е да се гарантира опазването на ценните природни видове. За двете зони предстои по график да бъдат издадени заповеди с конкретни режими, чрез които ще се опазват съответно птиците и местообитанията.