Българският данъкоплатец не знае за какво се харчат парите му
Българският данъкоплатец не знае за какво се харчат парите му / netinfo

Българският данъкоплатец трябва да знае за какво се харчат парите му, каза президентът на Асоциацията на данъкоплатците в България Йордан Кръстев. Той откри конференция на тема "Административна и бюджетна прозрачност в публичната администрация".

България е рай за инвеститорите благодарение на данъчната система, но въпросът е да бъде ясно как се изразходват събраните средства, посочи Кръстев. Той призова държавната администрация да докаже на обществото как ще изразходва по най-добър начин бюджетния излишък, събран от бизнеса и населението.

Президентът на Европейската журналистическа асоциация Паоло Маганьоти посочи, че администрацията в Брюксел и Страсбург така или иначе изработва сложни закони, а на ниво- държави -членки на ЕС те допълнително се усложняват, като още по-сложни стават на ниво местна власт и това прави хората недоверчиви към европейските институции и данъчните закони.