БСП внесе данъчна реформа
БСП внесе данъчна реформа / © DarikNews.bg, архив

Депутатите от БСП лява България внесоха законопроекта за преминаване към по-справедливо данъчно облагане.

С предложения от БСП законопроект се цели извършване на съществена данъчна реформа, като отново се премине към по-справедливото за обществото, прогресивно подоходно облагане. Такава промяна на данъците върху доходите на физическите лица ще отговори на потребностите на обществото и различните данъкоплатци ще плащат налози, в зависимост от доходите си, както изисква и Конституцията на България. Предлаганият законопроект е в пълно съответствие с основния приоритет на Националната програма за развитие: България 2020 намаляване на бедността.

По направените изчисления 2,5 млн. души у нас, или 90% от работещите българи, ще спечелят, ако прогресивното подоходно облагане бъде въведено. С него ще се разпредели по-справедливо данъчната тежест между различните социални групи, което ще доведе до намаляване на съществуващото в момента социално неравенство. При този вид облагане - лицата с по-високи доходи ще поемат по-сериозна социална отговорност и ще носят по-голяма данъчна тежест. Тя ще бъде за трудещите се с месечен доход над 1840 лв., което е приблизително две средни заплати за страната.

По данни това са едва 6-8% от работещите българи. Същевременно, хората у нас с нисък и най-нисък доход в граници, близки до линията на бедност, ще бъдат освободени от данък или ще плащат минимален налог. Данъчните облекчения са основно за доходи от труд и няма да се отразят съществено на нетрудови доходи като наеми и др.

Според социалистите въвеждането на прогресивно подоходно облагане ще стимулира потреблението на стоки и услуги и ще има положителен макроикономически ефект за страната.

Данъчно облекчение за млади семейства

Предлага се елемент на семейно подоходно облагане като мярка срещу демографската катастрофа у нас.

В предлаганата от левицата данъчна реформа се установява елемент на семейно подоходно облагане, като се предвижда помощ за първо, второ и трето дете. Необлагаемият минимум, установен в рамките на минимална месечна заплата, ще се завиши с 15% за първо дете и с 10% за второ и трето дете, до навършване на пълнолетие. Чрез конкретното предложение се търси подпомагане отглеждането на деца у нас и се цели въвеждането на активна мярка за преодоляване на все по-задълбочаващата се демографска катастрофа в страната ни.