Браншовиците в горския сектор няма да подкрепят промените в Закона за горите
Браншовиците в горския сектор няма да подкрепят промените в Закона за горите / netinfo

Законът за горите трябва да бъде хармонизиран с европейското законодателство. Сегашния начин на подготовка на промени в закона не е правилен. На това мнение се обединиха работодателските организации от горския сектор.

Работодателските организации обявиха, че няма да подкрепят промените в Закона за горите. Според тях в законопроекта от 26 февруари няма разделение на контролните от стопанските функции и горските и ловните стопанства трябва да бъдат едновременно лесовъди и дивечовъди, мениджъри, както и да следят за нарушения.

Кристина Пухалев от Съюза на горско-търговските дружества обяви, че e срещу демонстрирания авторитарен подход при подготовката на промените в Закона за горите и добави:

Изразяваме пълна подкрепа на стремежа за промяна в действащия сега силно централизиран модел на управление на горския сектор в България и финансирането му чрез държавния бюджет. Присъединяваме се към болшинството лесовъди, служители, организации, свързани с горския сектор и приветстваме създаването на Държавна агенция по горите като самостоятелно икономически силно и професионално компетентно ведомство по горите, на пряко подчинение на Министерски съвет.

В позицията на Конфедерацията на браншовите организации от горския сектор се заявява, че е необходим изцяло нов закон за горите, който да бъде приет до края на 2008.