Бизнесът: Бюджет 2017 е на изоставащото развитие
Бизнесът: Бюджет 2017 е на изоставащото развитие / БГНЕС

Според изпълнителния председател на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев бюджет-2017 г. е бюджет на изоставащото развитие, без яснота за политиките, целите и ефективността на разходите. Данев каза това по време на заседанието на тристранния съвет.

Ръстовете, които са предвидени, отдалечават българската икономика от средното ниво за Централна и Източна Европа, допълни той.

От Нова година минималната работна заплата става 460 лева

Затвърждава се последното ни място между страните членки на ЕС по БВП - по размер на човек от населението, по доходи, по инвестиции, по образование, по качество на здравното обслужване, смята председателят на БСК.

Според него настоящият ръст на БВП не е вследствие на реформи, а е резултат от външни фактори, в т.ч. - ръст на износа и дефлация, която разширява вътрешното потребление.

По наши изчисления при сегашните размери на БВП (като синтетичен показател) България трябва да постигне ръст не по-малко от 4,23 на сто, за да се намалява разликата между средното ниво за страните от Централна и Източна Европа по БВП на човек от населението, включително и по паритет на покупателната способност. Така например Румъния реализира очакван ръст за 2016 г. от 6 на сто, Чехия - 4,5 на сто, Полша - 4 на сто, при значително по-големи обеми на БВП, допълни той.

Планират диференцирани помощи за деца с увреждания от догодина

Според Данев бюджет-2017 е с обявени приоритети, но без конкретни цели, по които да се следи за ефективността на изразходваните средства.

Той смята, че специално внимание трябва да се обърне на сектор "Отбрана и сигурност", където е предвидено разходите да нараснат с над 800 млн. лв. и да надхвърлят бюджетирането на секторите "Образование" и "Здравеопазване". За ефективността на тези нереформирани сектори може да се съди по следните показатели - за разкриване на едно престъпление през 2010 г. бюджетът е изразходвал 2350 лв., а през 2015 г. - 4200 лв., т.е. имаме почти двоен ръст, допълни Данев.

Какво предвижда бюджетът на НОИ за 2017-а и как го виждат бизнесът и синдикатите

Според него продължава 26 години политиката на централизация на финансовите ресурси. Данев допълни, че има утежняване на регулациите и размера на таксите. За периода 2015-2016 г. има ръст на приходите от таксите с 11 на сто, а се предвижда за 2017 г. нов ръст със 7,6 на сто.

Той отново припомни позицията на бизнеса за минималната работна заплата и четирите й последователни административни увеличения, които не подкрепят.

Демографската политика, която е от основно значение за националното развитие, няма своето приоритетно и числово присъствие в бюджет-2017, както и в тригодишната бюджетна рамка. Предвиденият ръст на заетостта за 2017 г. е само 0,6 на сто, а този на осигурените - само 0,06 на сто, допълни Данев.

Източник: БТА