Безработни ще подпомагат малкия бизнес в Невестино
Безработни ще подпомагат малкия бизнес в Невестино / netinfo
30 безработни регистрирани в Бюро по труда-Кюстендил ще се включат в проект за подпомагане на малкия бизнес в община Невестино. Осигурени са 24 000 евро по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Целта е да се предостави консултантска помощ на регистрирани безработни за започване на собствен бизнес. Ще бъдат регистрирани най-малко две фирми или земеделски производители, които да започнат работа.

Като краен резултат е насърчаване на предприемачеството в областта на селското стопанство, животновъдството и търговията.

Други новини от Кюстендил