Без касова бележка от вендинг машини
Без касова бележка от вендинг машини / снимка: DarikNews.bg

При продажби на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, фискалният бон се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене промени в Закона за ДДС, предаде БТА.

С измененията от началото на 2014 г. се въвежда нов специален режим за касова отчетност на ДДС с цел да се подпомогнат малките и средни предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки. Отчитането на ДДС по специалния режим за касова отчетност ще позволи на

лицата, които го прилагат, да го отчитат към бюджета при плащането по доставката от техните клиенти. При прилагането на този режим правото на приспадане на данъчен кредит за данъчно задължените лица, които го прилагат, ще възниква от момента, в който ДДС върху доставените им стоки или услуги е платен на техния доставчик.

Режимът не е задължителен и малките и средните предприятия имат право да направят избор за неговото прилагане. Предвиден е максимален праг на облагаем оборот за прилагане на режима не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. За прилагане на специалния режим се издава разрешение от органите на Националната агенция за приходите.