БЕХ: Ще предприемем действия за осигуряване на топлото за софиянци
БЕХ: Ще предприемем действия за осигуряване на топлото за софиянци / netinfo

Ръководство на Българският енергиен холдинг ще предприеме необходими действа, за да се осигури непрекъснатост на доставките на топлина към потребителите. Това се казва в съобщение на холдинга във връзка с обявеното намерение на държавата да увеличи капитала на Българския енергиен холдинг с оглед намиране на решение на създалата се ситуацията около "Топлофикация-София" АД.

Мотивите на холдинга се, че топлофикационната услуга е от изключителна важност за стабилността на енергийната система на страната, а топлофикационната услуга е с голяма обществена значимост, тъй като засяга 400 хиляди домакинства.

От холдинга допълват, че софийското парно е най-големият клиент на "Булгаргаз" ЕАД (дъщерното дружество на БЕХ) с консумация около 30-35 на сто от общите количества и едновременно и най-големият длъжник на "Булгаргаз" ЕАД, като дълговете възлизат на 220-230 млн. лв., представляващи около едногодишното потребление на природен газ на топлофикационното дружество.

Природният газ формира над 70% от себестойността на топлофикационната услуга, а топлофикацията има вземания от клиентите, основно битови потребители, в размер над 300 млн. лв., обясняват от холдинга.

Не е възможно топлофикационната услуга да бъде ефективно заменена с друг източник както в краткосрочен, така и в средносрочен план: за почти всички настоящи потребители на услугата, това би било свързано с инвестиции, които далеч надвишават евентуалните ползи, а в някои случаи е технически неосъществимо, казват от енергийния холдинг.

Приватизация на топлофикацията, или на основните дейности, в кратък срок – в рамките на настоящия отоплителен сезон – не е технически осъществима, казват от БЕХ и допълват, че приватизация на топлофикацията в настоящето й състояние не би довела до значителен финансов ефект за собственика.

Според ръководство на БЕХ, необходими са бързи мерки за финансово стабилизиране на „Топлофикация–София” с цел осигуряване на непрекъсваемостта на доставка на топлофикационната услуга до нейните ползватели, осигуряване на редовно изплащане на задълженията към доставчика на основната суровина („Булгаргаз”), за да може той може да осигури редовното разплащане на своите доставчици.

Едновременно с това е изключително важно и осигуряване на необходимите средства за извършване на неотложни ремонти и инвестиции в дружеството с цел гарантиране на техническата изправност на инсталациите през отоплителния сезон и осигуряване на инвестиционен ресурс за реализиране на проекти за когенерация.