АМ “Марица” в по-напреднала фаза спрямо “Хемус” и “Струма”
АМ “Марица” в по-напреднала фаза спрямо “Хемус” и “Струма” / netinfo
Правителството предприема всичко необходимо за ускореното стартиране на проектите на автомагистралите „Марица”, „Струма” и връзката на „Хемус” с околовръстния път на София, посочват от прессекретариата на вицепремиера Меглена Плугчиева.

И по трите трите пътни проекта, включени в ОП „Транспорт”, има одобрени актуализирани доклади по ОВОС. В най-напреднала фаза е автомагистрала „Марица”. Тръжната документация се финализира, а отчуждителните процедури за необходимите терени са пред приключване. В момента върви отчуждаването на имоти за връзката на автомагистрала „Хемус” с околовръстния път на София. През август трябва да е готово актуализираното прединвестиционно проучване за „Марица”, а в средата на юли за „Хемус”.

Проектът за „Марица” включва изграждането на 67 км магистрален път – от км 5 до км 72. Индикативната стойност на обекта е около 208 млн. евро. От тях над 166 млн. евро са от Кохезионния фонд, а 41 млн. евро са национално съфинансиране. Автомагистралата е част от транспортен коридор номер четири, като в района на Димитровград трасето се пресича с коридор номер девет. Аутобанът е част от трансевропейската магистрала „Север-юг”, свързваща страните от Източна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия. 32 млн. евро е индикативната стойност за строителството на връзката на „Хемус” със Софийския околовръстен път. От тях 25,6 млн. евро се очаква да бъдат от Кохезионния фонд на ЕС, а 6,4 млн. евро национално съфинансиране. Изграждането на пътя ще облекчи значително трафика през Долни и Горни Богров към столицата, който е един от най-натоварените в страната.

600 млн. евро е индикативният бюджет на „Струма”, която е част от общоевропейски коридор номер четири. От тях 480 млн. евро са от ЕС, а останалите са национално съфинансиране. Очаква се с построяването на магистралата да се насърчи и улесни регионалното развитие, да се стимулират инвестициите в региона и трансграничната търговия. На заседанието на Министерския съвет следващата седмица ще бъде разгледан доклад с конкретните срокове и отговорници за изпълнението на трите инфраструктурни проекта.