4.50 лв. е цената на книжата в публичното предлагане на „Зърнени храни България”
4.50 лв. е цената на книжата в публичното предлагане на „Зърнени храни България” / netinfo

Цената на книжата в публичното предлагане на „Зърнени храни България” АД е фиксирана на 4.5 лв., съобщиха от Централна кооперативна банка АД, която е водещ мениджър. Тази цена е била определена на база на търсенето от международните инвеститори, предаде DarikFinance.bg.

Разпределените акции са както следва: за местни клиенти – 15 на сто от капитала при получените заявки за 2.52 пъти презаписване, за чуждестранни клиенти – 10 процента при получени заявки за 1.53 пъти презаписване. Всички лимитирани поръчки с цени под цената на предлагане не бяха удовлетворени.

Информация за разпределените акции ще бъде изпратена до инвестиционните посредници, а сделките, с които новите акционери ще придобият акциите си, ще бъдат сключени на БФБ на 17 декември 2007.

До 25 617 940 обикновени акции бяха предложени за продажба, като съгласно договора за пласиране водещият мениджър на предлагането имаше възможност да разпредели допълнително още 17 078 560 обикновени акции. Периодът на букбилдинг и приемане на поръчки при международното частно пласиране бе 10 - 14 декември 2007 г., а за публичното предлагане бе 12 - 14 декември 2007 г.

DarikFinance.bg