364 млн.лв. за управление на отпадъците
364 млн.лв. за управление на отпадъците / Дарик архив

364 млн. лв. ще бъдат насочени към общините в сектора на отпадъците по новата Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.".

Първата процедура с бюджет 98 млн.лв. беше обявена през миналата година, а сега предстои откриване на още две на обща стойност 266 млн. лв.

Със средствата ще се изграждат инсталации за компостиране и предварително третиране, както и анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци.

Критериите за оценка на проектните предложения бяха одобрени в Пловдив от Комитeта за наблюдение на програмата. "Условията за кандидатстване ще бъдат представени пред кметовете от шестте региона за планиране в страната на инфотур, който ще се проведе през юни. На тези срещи ще дадем пълни разяснения на общините", каза главният директор на програмата Яна Георгиева.

Първата нова процедура ще е за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации на разделно събрани зелени отпадъци и на инсталации за предварително третиране с бюджет от 144 млн. лв. Бенефициенти по нея могат да бъдат 116 общини - членове на 26 Регионални сдружения за управление на отпадъците(РСУО).

Те отговарят и на двата критерия - имат нужда от изграждане на такива мощности според Националния план за управление на отпадъците и второ, на територията им няма общински или регионални инсталации за компостиране и предварително третиране.

Процедурата ще бъде обявена до края на месец юли. Крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъде 6 месеца след това, а срокът на изпълнение - 35 месеца от сключването на договора.

Капацитетът на инсталациите за компостиране трябва да е между 2000 и 20 000 т годишно, няма ограничения за минимален капацитет на инсталациите за предварително третиране.

Втората нова процедура ще е за проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци с бюджет 122 млн.лв.

Бенефициенти по нея са общини от пет Регионални сдружения за управление на отпадъците - Русе, Ямбол, Бургас, Пазарджик и Благоевград, в които участват съответно 33 общини. Процедурата ще бъде обявена до края на месец септември.

Източник: БГНЕС