14 млн.лв. за саниране, 1 млн. лв. за екоавтомобили
14 млн.лв. за саниране, 1 млн. лв. за екоавтомобили / БГНЕС, архив

15 милиона лева от ранните продажби на квоти от емисии на парникови газове ще бъдат оползотворени през тази година за екопроекти чрез Националния доверителен еко фонд (НДЕФ).

Държавните служители с електромобили на работа

14 млн. лв. от тях отново са предвидени за подпомагане на проекти за енергийна ефективност на публични сгради. Останалите 1 млн. лв. - за първата в България пилотна програма за насърчаване  използването на електрически и хибридни автомобили.

66 станаха договорите по Националната програма за саниране

Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева при откриването на конференцията „Енергийна ефективност, интелигентни градове и управление на отпадъците".

Министър Василева отбеляза, че в контекста на изменението на шест директиви относно отпадъците, опаковките, депонирането, излезлите от употреба превозни средства, батерии и акумулатори и отпадъци от тях, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, са поставени цели за 65% рециклиране на битови отпадъци до 2030 г., 75 на сто рециклиране на отпадъци от опаковки до 2030 г., 10% максимум депониране до 2030 г.