Прокуратурата проверява дали СЕМ спазва медийния закон
Прокуратурата проверява дали СЕМ спазва медийния закон / netinfo

От известно време има сигнали, че Съвета за електронни медии у нас спазва Закона за радио и телевизия избирателно, а радиолицензите в тази страна се връчват на заслужили хора. Подобни тези се подхранват от факта, че до главния прокурор Борис Велчев и шефа на Върховната административна прокуратура Митьо Марков е изпратена жалба от изпълнителния директор на Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори Гриша Камбуров, в която открито се говори за нарушения от страна на Съвета за електронни медии при допускането на кандидати за участие в конкурс за лицензи в градовете Малко Търново, Дулово и Ахтопол.

Всъщност странното в случая, освен самото решение на медийния регулатор, е и как Съвета за електронни медии успява да промени решението си за кратко време. И така от първоначалното си решение – да отхвърлят молбата за участие в конкурса за честоти на единия от кандидатите – по-късно медийните надзорници решават, че същият този кандидат отговаря на всички условия и може да участва в конкурсите. В случая става въпрос за изискване по чл. 105, ал. 4, т. 7 от Закона за радио и телевизия, според които фирма, която кандидатства за лиценз за честота в определен град, не трябва да има наличието на рекламна дейност в предмета си на дейност. А според жалбата, изпратена до прокуратурата от страна на АБРО, единият от кандидатите за лиценз в Малко Търново, Дулово и Ахтопол – фирмата „Фокус Нунти”, в която съдружник е собственикът на радиоверигата „Фокус” Красимир Узунов, е заличила рекламната си дейност чак в средата на месец август 2007, тоест два месеца след като е допусната от СЕМ като участник в конкурса.

Ако това нарушение, за което се твърди в жалбата на АБРО до прокуратурата, е факт, то става повече от ясно, че медийните надзорници от СЕМ са си затворили очите и са дали право за участие в конкурса на фирма, която не отговаря на условията.

Скандалът започва още през пролетта на тази година когато Съвета за електронни медии обявява конкурси за радиочестоти за Самоков, Велинград, Айтос, Царево, Малко Търново, Дулово и Ахтопол. В надпреварата се включва и фирмата "Фокус Нунти", която в последствие бива отстранена след подаден сигнал за нередности, твърдят от АБРО. Според тях като причина за решението си тогава СЕМ посочва наличието на доказателства, че в дружеството има съдружник, за който са налице обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от Закона за радио и телевизия. Добре е да добавим, че този текст забранява за лицензи да кандидатстват юридически лица, чиито съдружници или акционери са съдружници или акционери с регистриран предмет рекламна дейност. Впоследствие собственикът на компанията Красимир Узунов представя в СЕМ удостоверения за актуалното състояние на тези фирми, според които те са ликвидирани. На тази база СЕМ приема и обратното становище и постановява, че липсва нарушение на закона и няма пречка компанията "Фокус Нунти" да кандидатства за издаване на лиценз за радиодейност.

Това решение на медийните надзорници предизвиква буря от недоволство сред останалите оператори, членове на АБРО, които твърдят, че заличаването на "рекламната дейност" е станало два месеца, след като компанията е подала документи за участие в конкурсите. Ако това твърдение е вярно, това означава на практика, че Съветът за електронни медии не е спазил Закона за радио и телевизия у нас и e дал лиценз на фирма, която не отговаря на изискванията за участие в конкурса за радиочестоти. От тук нататък следва и жалба, изпратена от Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, позната като АБРО, до главния прокурор на България Борис Велчев и до шефа на Върховната административна прокуратура у нас Митьо Марков, в която се говори за нарушения от страна на медийния регулатор.

В документа се твърди още, че законовото изискване е нарушено от компанията "Фокус Нунти" ООД, която е собственик на радиоверигата "Фокус". Според разследванията на АБРО един от съсобствениците на фирмата Красимир Узунов има участия в други фирми "Булмак-94", "Лихнида" и "Линк-М", в чийто предмет е записана рекламна дейност.

Чуйте в първия звуков файл какво разказа около този скандал пред Дарик радио изпълнителният директор на Асоциацията на българските радиооператори Гриша Камбуров

На практика се оказва, че в Съвета за електронни медии съвсем не цари единодушие по въпроса за това дали да бъдат дадени честоти на фирмата „Фокус Нунти” в посочените градове. Против даване на лиценз на тази фирма в Малко Търново и Дулово е гласувал един член на СЕМ Лили Райчева, а друг от медийните надзорници Райна Василева е гласувала въздържал се. Доцент Василева изказва и особено мнение още след заседанието на медийния регулатор на 14 юни тази година, когато е решено „Фокус Нунти” да бъде допуснат до участие в конкурсите за честоти във Велинград Самоков и Царево. В документа, с който Дарик разполага, доцент Василева твърди, че до момента СЕМ винаги се е съобразявал със стриктното прилагане на чл. 105, ал. 4, т. 7 от Закона за радио и телевизия, а именно кандидатите за лиценз да нямат записан в предмета си на дейност реклама. Според Райна Василева в случая медийните надзорници променят мнението си без да е представено предварително становище.

И друг от членовете на СЕМ Маргарита Пешева, въпреки положителния си вот за допускане на „Фокус Нунти” в конкурса за честота в Малко Търново, изразява особено мнение по проблема, свързан с наличие на рекламна дейност. Документът с особеното мнение по темата „Фокус Нунти” е внесен сутринта на 8 ноември тази година минути преди заседанието на СЕМ. В мотивите за особеното мнение се твърди отново, че фирмата, собственост на Красимир Узунов, не отговаря на изискванията по чл. 105, ал. 4, т, 7 от Закона за радио и телевизия. Така от документите излиза, че в СЕМ съвсем не са убедени, че в предмета на дейност на „Фокус Нунти” няма рекламна дейност.

Чуйте във втория звуков файл какво каза за Дарик един от членовете на СЕМ –Лилия Райчева, която е дала вот против даване на лиценз на „Фокус” в Малко Търново и Дулово

Оказва се, че именно същите членове на Съвета за електронни медии преди време са отказвали да се произнесат положително в подобни случаи, дори свързани отново със същата фирма „Фокус Нунти”. Това личи и от една поредица съдебни решения на Върховния административен съд точно по жалби срещу решения на СЕМ, свързани с раздаването на радиочестоти в страната. На 12 юни 2007 г. състав на съда се произнася по жалбата на “Фаворит 44” ЕООД – гр. Ботевград срещу решение на СЕМ от 13 ноември 2006 г., с което фирмата не е допусната до участие в обявения конкурс за осъществяване на радиодейност в Габрово. Дружество “Фаворит 44” не е допуснато до участие в конкурса, тъй като СЕМ е открил, че не отговаря точно на въпросния чл. 105, ал. 4, т.7 от Закона за радио и телевизия. Едноличен собственик на дружеството е Георги Гюров, който е едноличен собственик на капитала на “Хит 1” ЕООД – Велико Търново, в чийто предмет на дейност са включени и рекламни услуги. Фактите са същите, както при “Фокус Нунти”, където дори дружествата с рекламна дейност са 4. По конкурса за радиочестоти “Фаворит 44” е представило решение по фирменото си дело от Великотърновския окръжен съд, в което рекламната дейност липсва. То обаче е с дата след датата на отказа на СЕМ и то не променя факта, че тогава не са отговаряли на условията на закона.

По-малко от месец след това, на 10 юли 2007 г., Върховният административен съд постановява още едно такова съдебно решение. То е по жалба на “Фокус Нунти” ООД- София срещу решение на СЕМ от 11 декември 2006 г., с което дружеството не е допуснато до участие в конкурса за наземно радиоразпръскване в Ловеч. Съдът отхвърля жалбата, като посочва, че както личи от представеното от “Фокус Нунти” удостоверение от Софийския градски съд , с решение от 18 юни 2001 г., в предмета на дейност на дружеството със съдружници Красимир Узунов и Трифон Балевски има и рекламна дейност. Красимир Узунов е управител и на “Омега 101-7” ООД също с рекламна дейност.

Само 3 месеца по-късно, на 4 октомври 2007 г., Върховният административен съд отхвърля още една жалба на “Фокус-Нунти” ООД-София срещу решение на СЕМ от месец ноември 2006 г., с което конкурсът за радиодейност в Ямбол печели друго дружество а “Фокус-Нунти” не са класирани и документите им не са разгледани за конкурса отново поради това, че не отговарят на забраната за рекламна дейност. И тук, във второ подред вече съдебно решение, съдът подчертава, че не приема за достоверно представеното от “Фокус-Нунти” удостоверение от Сливенския окръжен съд, в което рекламата липсва от предмета на дейност, тъй като то не отразява всички промени по фирменото дело.

И трите съдебни решения са добре известни на СЕМ, тъй като и в трите случая съветът е страна по делото - ответник: обжалват се негови решения и той е бил представен от свой процесуален представител по делата. Така съдебните решения са недвусмислени: “Фокус Нунти” не отговаря на законовата забрана за рекламна дейност в конкретните казуси. Всъщност носят се непотвърдени слухове, че преди да вземат положителното си решение за даване на честоти на „Фокус” в Малко Търново и Дулово, което е отразено в официалната страница на медийния регулатор с прессъобщение от 11 ноември, върху някои от членовете на СЕМ е имало натиск от страна на държавни институции. Дали е така единствено знаят членовете на Съвета за електронни медии.

Развръзката около този скандален казус, като че ли трябва да дойде от прокуратурата у нас, която да вземе решение дали има нарушения при допускането на „Фокус Нунти” за участие в конкурсите в изброените вече няколко града. В началото на тази седмица от Върховната административна прокуратура изпратиха искане до Съвета за електронни медии, в което се изисква от СЕМ да изпрати преписката от провеждането на конкурсите за честоти в градовете Малко Търново, Ахтопол, Царево, Айтос, Дулово, Велинград и Самоков. В искането от страна на прокуратурата се уточнява изрично да бъдат изпратени и протоколи от заседанието на СЕМ, проведено на 14 юни тази година – припомняме това е заседанието, на което „Фокус Нунти” е допусната да участва в конкурсите за честоти в градовете Самоков, Велинград, Царево. От прокуратурата искат от СЕМ и удостоверенията за актуално състояние на фирма „Фокус Нунти”, които са били представени пред медийните надзорници от Красимир Узунов.

Естествено след тази новина Дарик радио потърси за коментар председателя на Съвета за електронни Медии Мария Стефанова, която да обясни позицията на медийния регулатор по казуса. Оказа се, че и тя се е подписала под документа, даващ честоти на „Фокус” с особено мнение и смята, че в случая намесата на прокуратурата е необходима. Мария Стефанова обясни и практиката на Медийните надзорници в подобни случаи. Чуйте какво каза тя в третия звуков файл.

За да бъдем максимално коректни към всички участници в този скандал ние предоставихме възможност и на собственика на „Фокус Нунти” Красимир Узунов за право на отговор.Чуйте как той коментира ситуацията в четвъртия звуков файл

Така от всичко казано до тук излиза, че в случая отново опираме до фразата, позната ни до болка от десетки случаи у нас: „Сега думата има прокуратурата”. В случая Върховната административна прокуратура, която ако държи на имиджа си, трябва да се произнесе възможно най-скоро по този наистина абсурден казус.