/ Община Ямбол
Приключенският парк, който се изгражда в Градския парк на Ямбол, търси своите инструктори, съобщиха от Общината.

Желателно е кандидатите да бъдат в добра физическа форма и да имат желание за работа с деца. Необходимо е да бъде изпратена автобиография от съответния кандидат на имейл: parkove_zo_sport@yambol.bg .

Община Ямбол

Желаещите трябва са завършили поне средно образование, трудовият стаж и придобитият професионален опит са предимство. Основната дейност на инструкторите в парка ще бъде да дават указания за безопасността на всеки посетител, както и да следят за сигурността на тези, които използват различните съоръжения.

Ямбол е една от двете общини в България, които ще участват в проект „Визия 2045“

Повече информация може да бъде получена на телефон: 0887/ 50-20-52. Припомняме, че сред основните приоритети на ръководството на Общината е развитието на откритите пространства за спорт и здравословен начин на живот на децата и младите хора.

Община Ямбол

Това е причината да се започне изграждането на въжен парк в Градската градина. В него ще бъдат обособени три кръга с различни нива на трудност за деца и младежи от всички възрасти.

Община Ямбол

Към дадения момент използването на приключенския парк все още е невъзможно и забранено, защото съоръжението не е въведено в експлоатация.