/ Община Ямбол
Ямбол започва набирането на доброволци за новата инициатива „Зелен патрул“, съобщиха от Общината.

Гражданите, които имат възможността да станат част от нея, трябва да бъдат над 18-годишна възраст и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Доброволците ще следят за нерегламентирано изхвърляне и изгаряне на отпадъци на територията на община Ямбол, да сигнализират при проблеми с контейнерите за отпадъци и при образуването на нерегламентирани сметища.

Започва дарителска кампания за емблематичната Брънекова къща в Ямбол

Ако нарушител, който замърсява градската среда, бъде установен в момента на извършване на деянието, той ще бъде предупреден и информиран за последствията, които ще предизвика неговото действие.

Кандидатите за доброволци следва да подадат заявление до кмета за участие в доброволческата инициатива. Към заявлението се прилагат следните документи:

- медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво
- декларация за съгласие за обработка на лични данни


Документите се приемат в Центъра за административно обслужване на Общината. Телефон за контакти: 046/ 68-12-19; 0895/ 59-95-57 - Петър Петров, главен експерт ОМП.

С одобрените доброволци ще бъде сключен договор за безвъзмездно участие в инициативата и след инструктаж, ще бъдат издадени служебни карти за идентификация.

Повече информация: https://yambol.bg/uploads/064C7B7A67E56B481C28E61425432FEF

Заявление:

https://yambol.bg/uploads/A914F6FC08996514F1E80E2600D866D1

Декларация:

https://yambol.bg/uploads/56E855B35EB902F325EEA1D6B2A0DF91

Формуляр за кандидатстване:

https://yambol.bg/obyavi-i-saobshtenia