/ Община Ямбол
Монтирани са шест станции за измерване на чистотата на въздуха в Ямбол, съобщиха от Общината.

Жителите на Ямбол вече имат възможност по всяко време онлайн да се информират за чистотата на въздуха в града, след като монтира станции в шест различни точки.

Измервателните станции са разположени в кв. „Аврен“, Централна градска част, Градски парк, жк. "Георги Бенковски", к-с "Златен Рог" и квартал "Каргон".

Прехвърлиха бившите пехотински казарми в Ямбол на Общината

Станциите измерват няколко показателя: температура, атмосферно налягане, влажност на въздуха, както и различни категории и стойности на фини прахови частици (ФПЧ-10 и ФПЧ-2,5) в атмосферния въздух, което е от съществено значение за оценка на неблагоприятното въздействие на замърсяването с фини прахови частици върху здравето.

Данните към платформата са достъпни през сайт: https://air.yambol.bg/portal/home

Регламентирани са следните норми за фини прахови частици:

1. ФПЧ-10:
-Средноденонощна норма (СДН) за опазване на човешкото здраве - 50 µg/m3 (не бива да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на 1 календарна година);
- Средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве - 40 µg/m3

2. ФПЧ-2,5:
-Средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве - 20 µg/m3