Участниците в състезанието.
Участниците в състезанието. / ППМГ Враца
Петима възпитаници на ППМГ „Акад. Иван Ценов” – Враца взеха участие в националния есенен турнир по информационни технологии „Джон Атанасов“, който се проведе в гр. София. За участие в състезанието бяха допуснати ученици от V до ХІІ клас, които разработват собствен проект под ръководството на научен ръководител. Участниците се състезаваха в три основни направления - „Мултимедийни презентации“, „Интернет приложения“ и „Приложни програми“.

В категория „Мултимедийни презентации“ проекти представиха: Деница Йорданова (6 б клас), Никола Недков (6 б клас), Вяра Тодорова и Стивън Василев (8 а клас). В направление „Приложни програми“ с проект участва Виктор Цеков (12 в клас).

Както винаги възпитаниците на Профилираната природо-математическа гимназия защитиха достойно своите разработки и бяха класирани в челната десетка.
Ръководството на гимназията поздравява учениците и изказва специална благодарност на техните учители по информатика и информационни технологии Станислава Каменова и Цанка Парашкевова.