Ще обсъждат отдаването на пасища и мери под аренда
Ще обсъждат отдаването на пасища и мери под аренда / netinfo

Кметовете на малките населени места от община Враца и кметът инж. Тотю Младенов ще разговарят днес по темата за отдаването под наем на общинските земи.

По време на традиционната работна среща, наречена “Ден на кмета” от 12 часа и 30 минути ще бъдат разяснени начините, по които пасищата и мерите могат да се отдават под наем на земеделски производители и фермери.

Сред важните теми са още Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”, регистрационните режими в кметствата и какъв е нормативният регламент при формирането на работни заплати в община Враца.