В област Враца се проведе Национално пълномащабно учение за защита на населението при евентуална обща радиационна авария в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД - "Защита 2019".

Целта на учението е да се провери готовността за реагиране и изпълнение на националния, областния и общинските планове за защита при бедствия при възникване на евентуална ядрена и радиационна авария в АЕЦ - Козлодуй. По време на учението бяха извършени практически действия по защита на населението.

учение
МВР

Повишава се мощността на пети блок на АЕЦ "Козлодуй"

В рамките на „Защита 2019 г.“ главният секретар на МВР гл.комисар Ивайло Иванов се запозна на място с работата на екипите, участващи в  учението в Козлодуй и Враца. Той даде висока оценка за осъществената координация между всички институции, които работят както на терен, така и в съответните щабове. Главният секретар изрази задоволство и от техниката, с която се извършват действията по заложения предварителен план на учението.

учение
МВР

АЕЦ „Козлодуй” отваря врати за любопитни граждани

Иванов посочи, че провеждащата се мащабна  учебна тренировка е една добра атестация  за всички ангажирани с конкретни действия при защита на населението, а целта е постигане на още по-добро взаимодействие на институциите, което би допринесло за вземането на най-адекватни и точни решения при евентуална реална ситуация.

учение
МВР

Приключи плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”

Главният секретар на МВР наблюдава реакцията на екипите на терен при  разиграването на сценарий на авария в 5 блок на АИЦ Козлодуй, както и херметизация на обществена сграда и на хранителен магазин /ул. Симеон Русков № 2 А/ и евакуиране ученици от козлодуйското СУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Той се запозна с работата и със създадената учебна обстановка от Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия.

учение
МВР

Тренировъчните действия в рамките на учението се наблюдават и от представители на Международната агенция за атомна енергия, експерти от ГДПБЗН  и от Министерството на здравеопазването.