Преработващата промишленост - с най-много свободни места на първичния пазар на труда
Преработващата промишленост - с най-много свободни места на първичния пазар на труда / Дарик Враца

420 човека са новорегистрираните безработни през месец юни в „Бюрото по труда" във Враца, съобщи директорът Маргарита Ангелова. Малко повече от половината са регистрирани след освобождаване от работа с право на парично обезщетение - 223-ма. Други 22-ма идват след приключване на програми и мерки за заетост, 42-ма са се регистрирали след работа в чужбина или в други региони на страната. Останалите 133-ма от новорегистрираните идват след изтекъл период на санкция при прекратяване по чл. 20, ал. 4 от ЗНЗ или не са работили до момента, напуснали образователната система или такива, които са се регистрирали за ползване услуги на други институции.

През същия месец изходящият поток обхваща 764 лица, което е с 34.98% повече в сравнение с предходния месец. Изходящият поток включва 477 лица започнали работа и 287 лица отпаднали от регистрация в бюрото.

От започналите работа 444 души са устроени на работа с посредничеството на „Бюрото по труда" във Враца. От тях 41,89 % са се реализирали на първичния пазар на труда. Четирима са по мерки за заетост, 2-ма са включени в заетост по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица; 7 лица са по Проект "ПОСОКИ"; 6 лица са по сх. „Младежка заетост"; 169 лица са по сх. „Подкрепа за заетост" и 70 лица са по проекти по ОП «Развитие на човешките ресурси», изпълнявани от други институции.

През месец юни работодателите са обявили на първичния трудов пазар 156 работни места От заявените работни места на първичен пазар 82.05% са от частния сектор.
Най-много свободни работни места са заявени от: преработваща промишленост (54 места), строителство (40 места), Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (19 места) и други.