Пак решават за проблема с водата на Паволче и Челопек
Пак решават за проблема с водата на Паволче и Челопек / Дарик Враца

Институции се разбраха за мерките, необходими за решаване на проблема с водоснабдяването на селата Паволче и Челопек. Темата бе дискутирана на нарочна работна среща, инициирана от Областна администрация Враца.

Срещата бе ръководена от Заместник областният управител на област Враца инж.Валентин Литов, а присъстваха г Румен Пенков – директор на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район /БДУВДР/ с център Плевен, Ангел Престойски - управител на „ВиК“ ООД Враца,  Николай Иванов – кмет на Община Враца,  Емил Василев – кмет на с. Паволче,  Гриша Григоров – кмет на с. Челопек, Росица Томова – синдик на „Химко“ АД, както и експерти от Областна администрация и Община Враца и жители на двете села.

По време на разискванията бяха обсъдени следните въпроси:
- Възможността за споразумение между Община Враца и „Ново Химко“ АД за ползване на водоизточника, като най-бързият и евтин начин за решаване на проблема;
- Изясняване чия е собствеността на имота и съоръженията;
- Необходимостта от прекаптиране на въпросните съоръжения.

Ангажиментите, които бяха поети съвместно от присъстващите институции с цел до 01.06.2013 г. неотложните проблеми да бъдат решени са следните:
- Изготвяне протокол с експертна оценка за състоянието на водоизточника;
- Изготвяне протокол за състоянието на съоръженията;
- Издаване на необходимите документи /АОС/ за собствеността върху земята;

Тези документи са необходими за да се задейства процедура за издаване на ново разрешително за водоползване, което да е на името на Община Враца, а не както досега на „Ново Химко“ стана ясно на срещата. Следващата стъпка е този лиценз да бъде прехвърлен за управление на „ВиК“ООД - Враца, за да може дружеството да извърши прекаптиране.

“Съоръженията са тотално компрометирани, но ако се направи прекаптиране, ще се облекчи положението с водоснабдяването на двете села през летните месеци. ВиК е готово да инвестира“, заяви управителят на дружеството Ангел Престойски.
Експертите от Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район /БДУВДР/ с център Плевен и представителите на присъстващите институции изразиха своята готовност да си сътрудничат при изпълнение на поетите ангажименти, за да може проблема с водоснабдяването на селата Паволче и Челопек да се реши до началото на лятото.

Проблемът с водата на двете села периодично през годините се дискутира, но до този момент така и не е решен, въпреки яснотата около необходимите стъпки.