/ ОИЦ-Видин

60 видинчани посетиха в рамките на два часа откритата приемна на Областен информационен център-Видин за Деня на Европа. Събитието бе последно и от първия за годината цикъл от срещи на Центъра във всички видински общини. 

Във Видин тържествено отбелязаха 9 май

Гражданите можеха да зададат своите въпроси за възможностите за европейско финансиране по Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и трансграничните инструменти.

ОИЦ-Видин

Голям интерес предизвикаха предстоящата подмярка на ПРСР за малките стопанства, както и компенсаторните мерки. Бяха отправени въпроси и за финансирането от ЕС за биоземеделието, както и за пчеларската програма.

Стартирането на собствен бизнес, чрез инструмента за микрокредитиране със споделен риск, бе оценено като възможност от няколко видинчани, както и подкрепата чрез този инструмент за собствена стопанска дейност за уязвими групи. Въпроси имаше и за процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, финансирана от ОПИК.

Бяха отправени питания и за проект „Ваучери за заети лица“ по ОПРЧР, чрез който се финансира квалификация и преквалификация на работещи. Грижата за възрастните хора, подкрепена от ЕСФ, също бе сред въпросите, поставени на откритата приемна.

Посетителите на приемната на възраст между 14 и 18 години получиха информация и за онлайн конкурса  на ОИЦ-Видин „Аз имам бизнес идея“ – част от националната кампания на мрежата от ОИЦ и кампанията на ЕК „Европа в моя регион“.

Провеждането на открити приемни от ОИЦ-Видин ще продължи и занапред, защото дава възможност информацията за финансирането от ЕСИФ да достигне до максимално широк кръг потенциални бенефициенти.

Екипът на Центъра организира изнесени приемни от 2012 г., като такива са организирани през годините оттогава досега във всички видински общини, коментират от ОИЦ Видин.